חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Namenwirth, Leopold

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Leopold
Namenwirth
was born
on
1890
,
Son of
Unknown
Namenwirth
and
NAMENWIRTH
,
Images:
First name:
Leopold
Surname:
Namenwirth
Gender:
זכר
Date of birth:
1890
Place of death:
Belgium
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1890
Date:
1890
Event Type:
פטירה
Event place:
Belgium
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Namenwirth, Leopold
1890
1890
Belgium
1890
Belgium
Namenwirth, Unknown
NAMENWIRTH
Namenwirth, Sara Malia
נמנורט NAMENWIRTH, Chaim
Namenwirth, Leopold
Namenwirth, Nussan Nuta
Namenwirth, Leopold
Namenwirth, Sara Malia
נמנורט NAMENWIRTH, Chaim
Namenwirth, Nussan Nuta
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
NAMENWIRTH
Namenwirth, Unknown