חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Wolf, Leizerהרה"ג ר' אליעזר

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Leizerהרה"ג ר' אליעזר
Wolf
was born
on
1834
,
Son of
Pinchas Dovid Yehoshua Heshel
Wolf
and
Hene Rivkah
Zehnwirth
,
Father of
Chaya
Wolf
,
Rosalia Rose
Stern
,
,
Images:
First name:
Leizerהרה"ג ר' אליעזר
Surname:
Wolf
Gender:
זכר
Date of birth:
1834
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1834
Date:
1834
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Wolf, Leizerהרה"ג ר' אליעזר
1834
Father of
1834
1834
Wolf, Pinchas Dovid Yehoshua Heshel
Zehnwirth, Hene Rivkah
Wolf, Shulem
Wolf, Leizerהרה"ג ר' אליעזר
Wolf, Rochma
מינדל
צנווירט, יצחק
Sara (Sally)
Wolf, Natan Aron
Wolf, Chaya
Stern, Rosalia Rose
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Stern, Rosalia Rose
Wolf, Chaya
Zehnwirth, Hene Rivkah
Wolf, Pinchas Dovid Yehoshua Heshel
Wolf, Leizerהרה"ג ר' אליעזר
מינדל
צנווירט, יצחק
Sara (Sally)
Wolf, Natan Aron
Wolf, Rochma
Wolf, Shulem