חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Geldwerth, Salomon

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Salomon
Geldwerth
was born
on
3 לאוקטובר 1830
,
Son of
and
Doba
Goldstoff
,
died
on
1831
,
Images:
First name:
Salomon
Surname:
Geldwerth
Gender:
זכר
Date of birth:
3 לאוקטובר 1830
Date of death:
1831
Events:
Event Type:
לידה
Description:
3 OCT 1830
Date:
3 לאוקטובר 1830
Event Type:
פטירה
Description:
1831
Date:
1831
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Geldwerth, Salomon
3 לאוקטובר 1830
died
on
1831
3 לאוקטובר 1830
3 OCT 1830
1831
unknown
Goldstoff, Doba
Geldwerth (born Geldwert), Nathan Szymon
Geldwerth, Osiasz
Geldwerth, Cerel Eidel
Geldwerth, Baruch Feiwel
Geldwerth, Eliasz
Geldwerth, Aron Kalman
Geldwerth, Samuel Lipman Lipmann
Geldwerth, Salomon
Goldstoff, Samuel "Shmuel"
Pufeles, Laja
Geldwerth, Manele
Geldwerth, Salomon
Goldstoff, Samuel "Shmuel"
Pufeles, Laja
Geldwerth (born Geldwert), Nathan Szymon
Geldwerth, Osiasz
Geldwerth, Cerel Eidel
Geldwerth, Baruch Feiwel
Geldwerth, Eliasz
Geldwerth, Aron Kalman
Geldwerth, Samuel Lipman Lipmann
Geldwerth, Manele
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Goldstoff, Doba
unknown