חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of צנווירט, מלכה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
מלכה
צנווירט
was born
on
1805
,
Daughter of
מינדל
and
יצחק
צנווירט
,
died
on
1880
,
Images:
First name:
מלכה
Surname:
צנווירט
Gender:
נקבה
Date of birth:
1805
Date of death:
1880
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1880
Date:
1880
Age:
74-75
Event Type:
לידה
Description:
1805
Date:
1805
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of צנווירט, מלכה
1805
died
on
1880
1805
1880
1805
מינדל
צנווירט, יצחק
Zehnwirth, Hene Rivkah
צנווירט, קלמן
צנווירט, מלכה
Fallenbaum, Leib
., Mrs
EHELBAUM, R' SHIMON YERISLOVER
צנווירט, אברהם אביש
ראצה
צנווירט, יוסף
צנווירט, מלכה
., Mrs
EHELBAUM, R' SHIMON YERISLOVER
צנווירט, אברהם אביש
ראצה
Fallenbaum, Leib
Zehnwirth, Hene Rivkah
צנווירט, קלמן
צנווירט, יוסף
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
צנווירט, יצחק
מינדל