חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Meisels, Rabbi Shlomo Zalman Zalman

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Rabbi Shlomo Zalman Zalman
Meisels
was born
Son of
Simcha ben Yitzchak Bunims
Meisels
and
Mrs. Simcha
Katzenellenbogen Wahl
,
died
on
אחרי 1721
,
Images:
First name:
Rabbi Shlomo Zalman Zalman
Surname:
Meisels
Gender:
זכר
Date of death:
אחרי 1721
Place of death:
Mogilev, Mahilyow District, Mogilev Province, Belarus
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
AFT 1721
Date:
אחרי 1721
Event place:
Mogilev, Mahilyow District, Mogilev Province, Belarus
Event Type:
קבורה
Event place:
Mogilev, Mahilyow District, Mogilev Province, Belarus
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Meisels, Rabbi Shlomo Zalman Zalman
died
on
אחרי 1721
Mogilev, Mahilyow District, Mogilev Province, Belarus
AFT 1721
Mogilev, Mahilyow District, Mogilev Province, Belarus
Mogilev, Mahilyow District, Mogilev Province, Belarus
Meisels, Simcha ben Yitzchak Bunims
Katzenellenbogen Wahl, Mrs. Simcha
Meisels, Yehuda Leib
Meisels, Rabbi Shlomo Zalman Zalman
Wahl, Shlomo Zalman
Katzenellenbogen, Rebecca Rivka
Meisels, Yehuda Yitzchak
Meisels, Rabbi Shlomo Zalman Zalman
Wahl, Shlomo Zalman
Katzenellenbogen, Rebecca Rivka
Meisels, Yehuda Leib
Meisels, Yehuda Yitzchak
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Katzenellenbogen Wahl, Mrs. Simcha
Meisels, Simcha ben Yitzchak Bunims