חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Katz, Naftali Hirsch

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Naftali Hirsch
Katz
was born
on
1588
,
Son of
Feigel
Loew
and
Isak (Yitzhak)(Katz)
Ha-Cohen
,
died
on
11 לספטמבר 1649
,
Images:
First name:
Naftali Hirsch
Surname:
Katz
Gender:
זכר
Date of birth:
1588
Place of birth:
Prague, Czechia
Date of death:
11 לספטמבר 1649
Place of death:
Lublin, Lubelskie, Poland
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
11 SEP 1649
Date:
11 לספטמבר 1649
Event place:
Lublin, Lubelskie, Poland
Event Type:
לידה
Description:
ABT 1588
Date:
1588
Event place:
Prague, Czechia
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Katz, Naftali Hirsch
1588
died
on
11 לספטמבר 1649
1588
Prague, Czechia
Lublin, Lubelskie, Poland
11 SEP 1649
Lublin, Lubelskie, Poland
ABT 1588
Prague, Czechia
Loew, Feigel
Ha-Cohen, Isak (Yitzhak)(Katz)
Katz, Chaim
Katz, Chava Eva HaCohen
Katz, Naftali Hirsch
קצנלנבוגן, המהר"ם מפדואה, Rabbi Meir (Maharam of Padua,Meir of Padua,המהר"ם מפדואה)
Shmelkes-Reich, Perel
Katz, Esther
Katz, Naftali Hirsch
קצנלנבוגן, המהר"ם מפדואה, Rabbi Meir (Maharam of Padua,Meir of Padua,המהר"ם מפדואה)
Shmelkes-Reich, Perel
Katz, Chaim
Katz, Chava Eva HaCohen
Katz, Esther
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Ha-Cohen, Isak (Yitzhak)(Katz)
Loew, Feigel