חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Zehnwirth, Hene Rivkah

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Hene Rivkah
Zehnwirth
was born
on
1822
,
Daughter of
מינדל
and
יצחק
צנווירט
,
died
on
1889
,
Mother of
Leizerהרה"ג ר' אליעזר
Wolf
,
Shulem
Wolf
,
,
Images:
First name:
Hene Rivkah
Surname:
Zehnwirth
Gender:
נקבה
Date of birth:
1822
Place of birth:
Poland
Date of death:
1889
Place of death:
Poland
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1889
Date:
1889
Event place:
Poland
Event Type:
לידה
Description:
1822
Date:
1822
Event place:
Poland
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Zehnwirth, Hene Rivkah
1822
died
on
1889
Mother of
1822
Poland
Poland
1889
Poland
1822
Poland
מינדל
צנווירט, יצחק
צנווירט, מלכה
צנווירט, קלמן
צנווירט, יוסף
Zehnwirth, Hene Rivkah
Wolf, Pinchas Dovid Yehoshua Heshel
., Mrs
EHELBAUM, R' SHIMON YERISLOVER
צנווירט, אברהם אביש
ראצה
Wolf, Leizerהרה"ג ר' אליעזר
Wolf, Shulem
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Wolf, Shulem
Wolf, Leizerהרה"ג ר' אליעזר
צנווירט, יצחק
מינדל
Zehnwirth, Hene Rivkah
., Mrs
EHELBAUM, R' SHIMON YERISLOVER
צנווירט, אברהם אביש
ראצה
Wolf, Pinchas Dovid Yehoshua Heshel
צנווירט, מלכה
צנווירט, קלמן
צנווירט, יוסף