חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Wolf, Chune Hersh

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Chune Hersh
Wolf
was born
on
1839
,
Son of
Pinchas Dovid Yehoshua Heshel
Wolf
and
Hudess
Wolf
,
Images:
First name:
Chune Hersh
Surname:
Wolf
Gender:
זכר
Date of birth:
1839
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1839
Date:
1839
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Wolf, Chune Hersh
1839
1839
1839
Wolf, Pinchas Dovid Yehoshua Heshel
Wolf, Hudess
Wolf, Rivka
Wolf, Chaim Boruch
Wolf, Yaakov Shaya
Wolf, Chune Hersh
Sara (Sally)
Wolf, Natan Aron
Wolf, Elya
Wolf, Chune Hersh
Sara (Sally)
Wolf, Natan Aron
Wolf, Rivka
Wolf, Chaim Boruch
Wolf, Yaakov Shaya
Wolf, Elya
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Wolf, Hudess
Wolf, Pinchas Dovid Yehoshua Heshel