חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of נמנוירט, Eva Chava

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Eva Chava
נמנוירט
was born
on
21 לאפריל 1924
,
Daughter of
Rivka Yehudit
ברודר
and
Herman (Zvi Hersch)
נמנוירט
,
died
on
1944
,
Images:
First name:
Eva Chava
Surname:
נמנוירט
Gender:
נקבה
Date of birth:
21 לאפריל 1924
Place of birth:
אנטוורפן, בלגיה
Date of death:
1944
Place of death:
אושוויינצ'ים, פולין
Events:
Event Type:
לידה
Description:
21 APR 1924
Date:
21 לאפריל 1924
Event place:
אנטוורפן, בלגיה
Event Type:
פטירה
Description:
1944
Date:
1944
Event place:
אושוויינצ'ים, פולין
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of נמנוירט, Eva Chava
21 לאפריל 1924
died
on
1944
21 לאפריל 1924
אנטוורפן, בלגיה
אושוויינצ'ים, פולין
21 APR 1924
אנטוורפן, בלגיה
1944
אושוויינצ'ים, פולין
ברודר, Rivka Yehudit
נמנוירט, Herman (Zvi Hersch)
נמנוירט, רוזה
נמנוירט, Helena
נמנוירט, Sophie
נמנוירט, פרידה
נמנוירט, Bat Sheva
נמנוירט, Eva Chava
גרוס, מרים
ברודר, יואל
Stern, Rosalia Rose
Namenwirth, Moshe Yaakov
נמנוירט, Sara
נמנוירט, Eva Chava
גרוס, מרים
ברודר, יואל
Stern, Rosalia Rose
Namenwirth, Moshe Yaakov
נמנוירט, רוזה
נמנוירט, Helena
נמנוירט, Sophie
נמנוירט, פרידה
נמנוירט, Bat Sheva
נמנוירט, Sara
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
נמנוירט, Herman (Zvi Hersch)
ברודר, Rivka Yehudit