חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 5113 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Cron, Martin

People in this tree:
Show
Tree ID number:
5113
Print
Share
Martin
Cron
was born
on
12 ליולי 1932
,
Son of
Anna
Silverstein
and
Murray (Morris)
Cron
,
died
on
24 ליוני 1961
,
Images:
First name:
Martin
Surname:
Cron
Gender:
זכר
Date of birth:
12 ליולי 1932
Date of death:
24 ליוני 1961
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
24 JUN 1961
Date:
24 ליוני 1961
Event Type:
לידה
Description:
12 JUL 1932
Date:
12 ליולי 1932
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Cron, Martin
12 ליולי 1932
died
on
24 ליוני 1961
12 ליולי 1932
24 JUN 1961
12 JUL 1932
Silverstein, Anna
Cron, Murray (Morris)
Cron, Martin
Taylor, Elissa
Cron, Harry
Cohen, Mary
Cron, Evelyn Shirley
Cron, Martin
Cron, Harry
Cohen, Mary
Taylor, Elissa
Cron, Evelyn Shirley
This information is based on family tree no. 5113 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Cron, Murray (Morris)
Silverstein, Anna