חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Moskowitz, Pauline

People in this tree:
Show
Tree ID number:
5113
Print
Share
Pauline
Moskowitz
was born
on
1856
,
Daughter of
and
,
died
on
1945
,
Images:
First name:
Pauline
Surname:
Moskowitz
Gender:
נקבה
Date of birth:
1856
Date of death:
1945
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1856
Date:
1856
Event Type:
פטירה
Description:
1945
Date:
1945
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Moskowitz, Pauline
1856
died
on
1945
1856
1856
1945
Schuldiner, Hannah Taube
Moskowitz, Julius Louis
Moskowitz, Jacob Hirsh
Moskowitz, Ephraim
Moskowitz, Chaya Taube
Moskowitz, Shane Gittel (Jeni)
Moskowitz, Pauline
Lewis, Sam
Schuldiner, David
(Pesche), Pauline
Moskowitz, Alexandre
Moskowitz, Pauline
Schuldiner, David
(Pesche), Pauline
Lewis, Sam
Moskowitz, Jacob Hirsh
Moskowitz, Ephraim
Moskowitz, Chaya Taube
Moskowitz, Shane Gittel (Jeni)
Moskowitz, Alexandre