חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 5113 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Katz, Esther Shanka

People in this tree:
Show
Tree ID number:
5113
Print
Share
Esther Shanka
Katz
was born
Daughter of
Benzion (Bentsel)
Katz
and
Chaya Etel
Remer
,
Mother of
Batcha
Goldblatt
,
Batcha
Goldblatt
,
Issac
Goldblatt
,
,
Images:
First name:
Esther Shanka
Surname:
Katz
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Katz, Esther Shanka
Mother of
Katz, Benzion (Bentsel)
Remer, Chaya Etel
Katz, Rividinka
Rosenberg, Kende Katz
Rochmanine, Devera Katz
Katz, Rebecca
Katz, Devera
Katz, Elke
LNU, FNU
Katz, Esther Shanka
Goldblatt
Remer, Yacov (Yekel)
LNU, Kende
Katz, Berel
LNU, Sheyna Ester
Goldblatt, Batcha
Goldblatt, Batcha
Goldblatt, Issac
Katz, Esther Shanka
Remer, Yacov (Yekel)
LNU, Kende
Katz, Berel
LNU, Sheyna Ester
Goldblatt
Katz, Rividinka
Rosenberg, Kende Katz
Rochmanine, Devera Katz
Katz, Rebecca
Katz, Devera
Katz, Elke
LNU, FNU
This information is based on family tree no. 5113 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Goldblatt, Issac
Goldblatt, Batcha
Goldblatt, Batcha
Remer, Chaya Etel
Katz, Benzion (Bentsel)