חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of דף, יעקב

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13403
Print
Share
יעקב
דף
was born
on
1870
,
Son of
and
,
died
on
1942
,
Father of
,
,
,
,
,
,
,
Images:
First name:
יעקב
Surname:
דף
Gender:
זכר
Date of birth:
1870
Place of birth:
Luck
Date of death:
1942
Place of death:
Luck
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1942
Date:
1942
Event place:
Luck
Age:
71-72
Event Type:
לידה
Description:
1870
Date:
1870
Event place:
Luck
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of דף, יעקב
1870
died
on
1942
Father of
1870
Luck
Luck
1942
Luck
1870
Luck
unknown
דף, לא ידוע
דהב
דף, חיים
דף, יעקב
גלר, חנה איטה
דף
דף, אסתר
דף, ינטה
דף, יצחק
דף, בריש (דב)
דף, מרים