חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13403 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of דף

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13403
Print
Share
דף
was born
Daughter of
גלר
and
דף
,
Mother of
קירשון
,
קירשון
,
קירשון
,
,
Images:
Surname:
דף
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of דף
Mother of
גלר, חנה איטה
דף, יעקב
דף, אסתר
דף, ינטה
דף, יצחק
דף, בריש (דב)
דף
קירשון, בן-ציון
unknown
דף, לא ידוע
קירשון, רעיה רחל
קירשון, ברטה
קירשון, פרלה
דף, מרים
This information is based on family tree no. 13403 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
קירשון, פרלה
קירשון, ברטה
קירשון, רעיה רחל
דף, יעקב
גלר, חנה איטה
דף
unknown
דף, לא ידוע
קירשון, בן-ציון
דף, אסתר
דף, ינטה
דף, יצחק
דף, בריש (דב)
דף, מרים