חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 5761 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Nakan, Tevel Tuviash Meier

People in this tree:
Show
Tree ID number:
5761
Print
Share
Tevel Tuviash Meier
Nakan
was born
on
1882
,
Son of
Movsha
Nakan
and
Goda Rokhel
Ioffe
,
Images:
First name:
Tevel Tuviash Meier
Surname:
Nakan
Gender:
זכר
Date of birth:
1882
Place of birth:
Pasvalys
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1882
Date:
1882
Event place:
Pasvalys
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Nakan, Tevel Tuviash Meier
1882
1882
Pasvalys
1882
Pasvalys
Nakan, Movsha
Ioffe, Goda Rokhel
Nakan, Genokh
Nakan, Girsh
Nakan, Nisel Chaim
Nakan, Tauba Mera
Nakan, Pesa Leia
Nakan, Tevel Tuviash Meier
Nakan, Gena
Shvartsman, Lipman Chaim
Nakan, Sora
This information is based on family tree no. 5761 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Ioffe, Goda Rokhel
Nakan, Movsha
Nakan, Tevel Tuviash Meier
Nakan, Gena
Shvartsman, Lipman Chaim
Nakan, Genokh
Nakan, Girsh
Nakan, Nisel Chaim
Nakan, Tauba Mera
Nakan, Pesa Leia
Nakan, Sora