חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Ioffe, Shmuel Movsha

People in this tree:
Show
Tree ID number:
5761
Print
Share
Shmuel Movsha
Ioffe
was born
on
1 ליולי 1874
,
Son of
and
and
,
died
on
25 למאי 1881
,
Images:
First name:
Shmuel Movsha
Surname:
Ioffe
Gender:
זכר
Date of birth:
1 ליולי 1874
Place of birth:
Panevezys, Panevezys, Kaunas
Date of death:
25 למאי 1881
Place of death:
Kishinev, Kishinev, Bessarabia
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1 Jul 1874
Date:
1 ליולי 1874
Event place:
Panevezys, Panevezys, Kaunas
Event Type:
פטירה
Description:
25 May 1881
Date:
25 למאי 1881
Event place:
Kishinev, Kishinev, Bessarabia
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Ioffe, Shmuel Movsha
1 ליולי 1874
died
on
25 למאי 1881
1 ליולי 1874
Panevezys, Panevezys, Kaunas
Kishinev, Kishinev, Bessarabia
1 Jul 1874
Panevezys, Panevezys, Kaunas
25 May 1881
Kishinev, Kishinev, Bessarabia