חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 5761 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Drucker, Israel Murray

People in this tree:
Show
Tree ID number:
5761
Print
Share
Israel Murray
Drucker
was born
on
17 לספטמבר 1904
,
Son of
Golda
Hermann
and
Joseph
Drucker
,
died
on
15 למרץ 1971
,
Father of
Lila Judith
Drucker
,
Stanley Harold
Drucker
,
,
Occupations:
Listed as clothing retailer living in the Bronx 1930 census
Images:
First name:
Israel Murray
Surname:
Drucker
Gender:
זכר
Occupation:
Listed as clothing retailer living in the Bronx 1930 census
Date of birth:
17 לספטמבר 1904
Place of birth:
Rovno, Russia
Date of death:
15 למרץ 1971
Place of death:
White Plains, Westchester, NY, USA
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
15 MAR 1971
Date:
15 למרץ 1971
Event place:
White Plains, Westchester, NY, USA
Event Type:
אירוע
Description:
25 Apr 1913
Date:
25 לאפריל 1913
Event place:
New York, New York
Event sub type:
הגעה
Event Type:
אירוע
Description:
5 May 1924
Date:
5 למאי 1924
Event place:
New York, USA
Event sub type:
NaturalizationDeclaration
Event Type:
לידה
Description:
Sep Julian 17 Sep 1904
Date:
17 לספטמבר 1904
Event place:
Rovno, Russia
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Drucker, Israel Murray
17 לספטמבר 1904
died
on
15 למרץ 1971
Father of
Listed as clothing retailer living in the Bronx 1930 census
Listed as clothing retailer living in the Bronx 1930 census
17 לספטמבר 1904
Rovno, Russia
White Plains, Westchester, NY, USA
15 MAR 1971
White Plains, Westchester, NY, USA
25 Apr 1913
New York, New York
5 May 1924
New York, USA
Sep Julian 17 Sep 1904
Rovno, Russia
Hermann, Golda
Drucker, Joseph
Drucker, Louis
Drucker, Ervin
Drucker, Tessie
Drucker, Hannah
Drucker, Israel Murray
Schwartz, Helen
Aronowitz, Celia
Germann, Gershik
Drucker, Lila Judith
Drucker, Stanley Harold
This information is based on family tree no. 5761 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Drucker, Stanley Harold
Drucker, Lila Judith
Drucker, Joseph
Hermann, Golda
Drucker, Israel Murray
Germann, Gershik
Schwartz, Helen
Aronowitz, Celia
Drucker, Louis
Drucker, Ervin
Drucker, Tessie
Drucker, Hannah