חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 5761 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Ioffe, Bluma

People in this tree:
Show
Tree ID number:
5761
Print
Share
Bluma
Ioffe
was born
on
1883
,
Daughter of
Rasha Dobra
Feuer
and
Sheftel
Ioffe
,
Images:
First name:
Bluma
Surname:
Ioffe
Gender:
נקבה
Date of birth:
1883
Place of birth:
Pasvalys
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1883
Date:
1883
Event place:
Pasvalys
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Ioffe, Bluma
1883
1883
Pasvalys
1883
Pasvalys
Feuer, Rasha Dobra
Ioffe, Sheftel
Ioffe, Israel
Yofe, Yudel Girsh
Iofe, Riva Mera
Ioffe, Azriel Markus
Ioffe, Ita Leia
Ioffe, Ruvin Beniamin
Ioffe, Dobra
Ioffe, Shlioma Shmuel Movsha
Yofe, Eliya Faivush
Ioffe, Faivush Eliash
Ioffe, Bluma
Klein, Shmuel Girsh
Yofe, Naftel
Ioffe, Ginda Golda
This information is based on family tree no. 5761 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Ioffe, Sheftel
Feuer, Rasha Dobra
Ioffe, Bluma
Yofe, Naftel
Klein, Shmuel Girsh
Ioffe, Israel
Yofe, Yudel Girsh
Iofe, Riva Mera
Ioffe, Azriel Markus
Ioffe, Ita Leia
Ioffe, Ruvin Beniamin
Ioffe, Dobra
Ioffe, Shlioma Shmuel Movsha
Yofe, Eliya Faivush
Ioffe, Faivush Eliash
Ioffe, Ginda Golda