חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13391 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Lubliner, Selma

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13391
Print
Share
Selma
Lubliner
was born
on
ה 10 ל מאי 1882
,
Daughter of
Moritz
Lubliner
and
Lubliner
,
died
on
ה 3 ל מרץ 1943
,
Images:
First name:
Selma
Surname:
Lubliner
Gender:
נקבה
Date of birth:
ה 10 ל מאי 1882
Date of death:
ה 3 ל מרץ 1943
Place of death:
Auschwitz
Notes:
{geni:about_me} Florentine's twin.
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
3 MAR 1943
Date:
ה 3 ל מרץ 1943
Event place:
Auschwitz
Event Type:
לידה
Description:
10 MAY 1882
Date:
ה 10 ל מאי 1882
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Lubliner, Selma
ה 10 ל מאי 1882
died
on
ה 3 ל מרץ 1943
ה 10 ל מאי 1882
Auschwitz
{geni:about_me} Florentine's twin.
3 MAR 1943
Auschwitz
10 MAY 1882
Lubliner, Moritz
Lubliner,
Lubliner, Samuel
Lubliner, Raphael
Lubliner, Rosalie Sara
Lubliner, Florentine
Lubliner, Isidor Isaak
Lubliner, Selma
Weissenberg, Rudolf
Torunczyk, Jetta
Lubliner, Chaim Mendel
Lubliner, Simon Hans
Lubliner, Selma
Torunczyk, Jetta
Lubliner, Chaim Mendel
Weissenberg, Rudolf
Lubliner, Samuel
Lubliner, Raphael
Lubliner, Rosalie Sara
Lubliner, Florentine
Lubliner, Isidor Isaak
Lubliner, Simon Hans
This information is based on family tree no. 13391 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Lubliner,
Lubliner, Moritz