חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13391 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Lachmann, Grete

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13391
Print
Share
Grete
Lachmann
was born
on
11 לנובמבר 1860
,
died
on
16 לאוקטובר 1934
,
Mother of
Ernst
Hamburger
,
,
,
,
Ludwig
Hamburger
,
,
,
Images:
First name:
Grete
Surname:
Lachmann
Gender:
נקבה
Date of birth:
11 לנובמבר 1860
Date of death:
16 לאוקטובר 1934
Events:
Event Type:
לידה
Description:
11 NOV 1860
Date:
11 לנובמבר 1860
Event Type:
פטירה
Description:
16 OCT 1934
Date:
16 לאוקטובר 1934
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Lachmann, Grete
11 לנובמבר 1860
died
on
16 לאוקטובר 1934
Mother of
11 לנובמבר 1860
11 NOV 1860
16 OCT 1934
Lachmann, Grete
Hamburger, Julius
Hamburger, Ernst
unknown
unknown
unknown
Hamburger, Ludwig
unknown
Lachmann, Grete
Hamburger, Julius
This information is based on family tree no. 13391 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
unknown
Hamburger, Ludwig
unknown
unknown
unknown
Hamburger, Ernst