חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13390 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ליבוביץ, יצחק

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13390
Print
Share
יצחק
ליבוביץ
was born
Father of
אליהו
ליבוביץ
,
מריים
,
,
Images:
First name:
יצחק
Surname:
ליבוביץ
Gender:
זכר
Place of birth:
רומניה
Place of death:
רומניה
Events:
Event Type:
פטירה
Event place:
רומניה
Cause:
לא ידוע
Event Type:
לידה
Event place:
רומניה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ליבוביץ, יצחק
Father of
רומניה
רומניה
רומניה
רומניה
ליבוביץ, יצחק
הינדה
ליבוביץ, אליהו
מריים
ליבוביץ, יצחק
הינדה
This information is based on family tree no. 13390 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
מריים
ליבוביץ, אליהו