חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13390 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of רחל

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13390
Print
Share
רחל
was born
Mother of
הינדה
,
,
Images:
First name:
רחל
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of רחל
Father of
רחל
אלטר, זיידל
הינדה
This information is based on family tree no. 13390 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mother of
הינדה
רחל
אלטר, זיידל