חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13390 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of רידר, יצחק

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13390
Print
Share
יצחק
רידר
was born
Son of
איטה
and
משה
רידר
,
Father of
פייביש אתי
רידר אתי
,
,
Images:
First name:
יצחק
Surname:
רידר
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of רידר, יצחק
Father of
איטה
רידר, יצחק
שמילוביץ, דורה
unknown
רידר
רידר אתי, פייביש אתי
רידר, משה
רידר, יצחק
unknown
רידר
שמילוביץ, דורה
This information is based on family tree no. 13390 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
רידר, משה
איטה
רידר אתי, פייביש אתי