חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13379 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of איגר Eiger, ר' משה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13379
Print
Share
ר' משה
איגר Eiger
was born
on
1799
,
Son of
Breindel
Faivelman
and
ר' עקיבא
איגר Eiger
,
died
on
1879
,
Father of
ברענדאל
איגר
,
,
Images:
First name:
ר' משה
Surname:
איגר Eiger
Gender:
זכר
Date of birth:
1799
Date of death:
1879
Place of death:
וורשה
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1879
Date:
1879
Event place:
וורשה
Event Type:
לידה
Description:
1799
Date:
1799
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of איגר Eiger, ר' משה
1799
died
on
1879
Father of
1799
וורשה
1879
וורשה
1799
Faivelman, Breindel
איגר Eiger, ר' עקיבא
Eger, Beila
Eger, Hadassah
Gins - Schlesinger-Eger (born איגר), Shlomo
Eger, Shmuel Yaacov
Eger, Scheindel
Eger, Isak Loeb
Eger, Bunim Simha
Eger, Feivelman
אגר-קלישר, סורל שרה
Eiger, Rebekka Rivka
Eiger, Gittel Henrietta
Eger, Rodisch
Eger, Frieda
Eger, David
Eger-Gins, Jette / Henriette
Eger (Günsz), Benjamin Wolf
איגר Eiger, ר' משה
גולדרייך Goldreich, גיטל Gitla
איגר, ברענדאל
This information is based on family tree no. 13379 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
איגר Eiger, ר' עקיבא
Faivelman, Breindel
איגר, ברענדאל
איגר Eiger, ר' משה
גולדרייך Goldreich, גיטל Gitla
Eger, Beila
Eger, Hadassah
Gins - Schlesinger-Eger (born איגר), Shlomo
Eger, Shmuel Yaacov
Eger, Scheindel
Eger, Isak Loeb
Eger, Bunim Simha
Eger, Feivelman
אגר-קלישר, סורל שרה
Eiger, Rebekka Rivka
Eiger, Gittel Henrietta
Eger, Rodisch
Eger, Frieda
Eger, David
Eger-Gins, Jette / Henriette
Eger (Günsz), Benjamin Wolf