חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13379 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of שפירו SPIRO, Rivka

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13379
Print
Share
Rivka
שפירו SPIRO
was born
on
1860
,
Daughter of
ר' חיים יצחק Hyman (Chaim Yitzchok)
שפירו SPIRO
and
רחל RACHEL
קוליק KOLIK
,
Mother of
אלתר דויד
kollak
,
היציל HITZEL
kollak
,
IDA
kollak
,
,
Images:
First name:
Rivka
Surname:
שפירו SPIRO
Gender:
נקבה
Date of birth:
1860
Events:
Event Type:
פטירה
Event Type:
לידה
Description:
1860
Date:
1860
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of שפירו SPIRO, Rivka
1860
Mother of
1860
1860
שפירו SPIRO, ר' חיים יצחק Hyman (Chaim Yitzchok)
קוליק KOLIK, רחל RACHEL
שפירו SPIRO, Samuel W.
שפירו SPIRO, Mordecai Lipa
שפירו SPIRO, Miskit
שפירו SPIRO, Simon (Shlomo Zalka)
שפירו SPIRO, Max (Tzvi Elimelch) H.
שפירו SPIRO, Sima
שפירו SPIRO, Chaya
שפירו SPIRO, Rivka
kollak, ר' משה
kollak, אלתר דויד
kollak, היציל HITZEL
kollak, IDA
שפירו SPIRO, ר' משה יוסף Moshe Joseph
שפירו SPIRO, Rivka
kollak, ר' משה
שפירו SPIRO, Samuel W.
שפירו SPIRO, Mordecai Lipa
שפירו SPIRO, Miskit
שפירו SPIRO, Simon (Shlomo Zalka)
שפירו SPIRO, Max (Tzvi Elimelch) H.
שפירו SPIRO, Sima
שפירו SPIRO, Chaya
שפירו SPIRO, ר' משה יוסף Moshe Joseph
This information is based on family tree no. 13379 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
kollak, IDA
kollak, היציל HITZEL
kollak, אלתר דויד
קוליק KOLIK, רחל RACHEL
שפירו SPIRO, ר' חיים יצחק Hyman (Chaim Yitzchok)