חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13379 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ברנשטיין, דביר

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13379
Print
Share
דביר
ברנשטיין
was born
Son of
אברהם (אבי)
ברנשטיין
and
שירה
גרינגר Geringer
,
Images:
First name:
דביר
Surname:
ברנשטיין
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ברנשטיין, דביר
ברנשטיין, אברהם (אבי)
גרינגר Geringer, שירה
ברנשטיין, שלהבת
ברנשטיין, ערגה
ברנשטיין, ידידיה
ברנשטיין, נעם
ברנשטיין, מיכאל
ברנשטיין, דביר
גרינגר Geringer, מיכאל (מיקי) Michael
גצלר Getzler, נורית Nurit
ברנשטיין, מלאכי
ברנשטיין, דביר
גרינגר Geringer, מיכאל (מיקי) Michael
גצלר Getzler, נורית Nurit
ברנשטיין, שלהבת
ברנשטיין, ערגה
ברנשטיין, ידידיה
ברנשטיין, נעם
ברנשטיין, מיכאל
ברנשטיין, מלאכי
This information is based on family tree no. 13379 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
גרינגר Geringer, שירה
ברנשטיין, אברהם (אבי)