חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13379 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ברנשטיין, ערגה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13379
Print
Share
ערגה
ברנשטיין
was born
Daughter of
אברהם (אבי)
ברנשטיין
and
שירה
גרינגר Geringer
,
Images:
First name:
ערגה
Surname:
ברנשטיין
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ברנשטיין, ערגה
ברנשטיין, אברהם (אבי)
גרינגר Geringer, שירה
ברנשטיין, שלהבת
ברנשטיין, דביר
ברנשטיין, ידידיה
ברנשטיין, נעם
ברנשטיין, מיכאל
ברנשטיין, ערגה
גרינגר Geringer, מיכאל (מיקי) Michael
גצלר Getzler, נורית Nurit
ברנשטיין, מלאכי
This information is based on family tree no. 13379 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
גרינגר Geringer, שירה
ברנשטיין, אברהם (אבי)
ברנשטיין, ערגה
גרינגר Geringer, מיכאל (מיקי) Michael
גצלר Getzler, נורית Nurit
ברנשטיין, שלהבת
ברנשטיין, דביר
ברנשטיין, ידידיה
ברנשטיין, נעם
ברנשטיין, מיכאל
ברנשטיין, מלאכי