חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13388 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of בקר, גלינה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13388
Print
Share
גלינה
בקר
was born
Daughter of
צילה
קרז'נר
and
חיים
בקר
,
Images:
First name:
גלינה
Surname:
בקר
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of בקר, גלינה
קרז'נר, צילה
בקר, גלינה
שרה
בקר, וולבל (וולקה)
בקר, חיים
בקר, גלינה
שרה
בקר, וולבל (וולקה)
This information is based on family tree no. 13388 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
בקר, חיים
קרז'נר, צילה