חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13383 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Gubbay, Jacob

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13383
Print
Share
Jacob
Gubbay
was born
on
1831
,
Son of
Murad Mordecai
Gubbay
,
died
on
1890
,
Images:
First name:
Jacob
Surname:
Gubbay
Gender:
זכר
Date of birth:
1831
Date of death:
1890
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1890
Date:
1890
Event Type:
לידה
Description:
1831
Date:
1831
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Gubbay, Jacob
1831
died
on
1890
1831
1890
1831
Gubbay, Murad Mordecai
Gubbay, Abraham
Gubbay, Sarah
Gubbay, Reuben
Gubbay, Isaac
Gubbay, Jacob
Gubbay, Reuben
Gubbay, Mazaltov
Gubbay, Jacob
Gubbay, Reuben
Gubbay, Abraham
Gubbay, Sarah
Gubbay, Reuben
Gubbay, Isaac
Gubbay, Mazaltov
This information is based on family tree no. 13383 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Gubbay, Murad Mordecai