חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13383 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Gubbay, Haham Salah

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13383
Print
Share
Haham Salah
Gubbay
was born
on
1725
,
died
on
1772
,
Father of
Reuben
Gubbay
,
Gubbay
,
,
Occupations:
רבי
Images:
First name:
Haham Salah
Surname:
Gubbay
Gender:
זכר
Occupation:
רבי
Date of birth:
1725
Place of birth:
Baghdad, Baghdād, Mesopotamia
Date of death:
1772
Place of death:
Baghdad, Baghdād, Mesopotamia
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1725
Date:
1725
Event place:
Baghdad, Baghdād, Mesopotamia
Event Type:
פטירה
Description:
1772
Date:
1772
Event place:
Baghdad, Baghdād, Mesopotamia
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Gubbay, Haham Salah
1725
died
on
1772
Father of
רבי
רבי
1725
Baghdad, Baghdād, Mesopotamia
Baghdad, Baghdād, Mesopotamia
1725
Baghdad, Baghdād, Mesopotamia
1772
Baghdad, Baghdād, Mesopotamia
Gubbay, Haham Salah
Gubbay, Reuben
Gubbay
Gubbay, Haham Salah
This information is based on family tree no. 13383 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Gubbay
Gubbay, Reuben