חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13383 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Gubbay, Isaac

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13383
Print
Share
Isaac
Gubbay
was born
on
1824
,
Son of
Murad Mordecai
Gubbay
,
died
on
1888
,
Images:
First name:
Isaac
Surname:
Gubbay
Gender:
זכר
Date of birth:
1824
Date of death:
1888
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1824
Date:
1824
Event Type:
פטירה
Description:
1888
Date:
1888
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Gubbay, Isaac
1824
died
on
1888
1824
1824
1888
Gubbay, Murad Mordecai
Gubbay, Abraham
Gubbay, Sarah
Gubbay, Reuben
Gubbay, Jacob
Gubbay, Isaac
Gubbay, Reuben
Gubbay, Mazaltov
Gubbay, Isaac
Gubbay, Reuben
Gubbay, Abraham
Gubbay, Sarah
Gubbay, Reuben
Gubbay, Jacob
Gubbay, Mazaltov
This information is based on family tree no. 13383 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Gubbay, Murad Mordecai