חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13382 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of עמר, הדסה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13382
Print
Share
הדסה
עמר
was born
Daughter of
שרון
עמר
and
בתיה
קלר
,
Images:
First name:
הדסה
Surname:
עמר
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of עמר, הדסה
עמר, שרון
קלר, בתיה
עמר, לאה
עמר, בן ציון
עמר, הדסה
קלר, יצחק
שטרן, זמרה
עמר, אברהם בבר
שמש, רחל
עמר, נחמיה
עמר, הדסה
קלר, יצחק
שטרן, זמרה
עמר, אברהם בבר
שמש, רחל
עמר, לאה
עמר, בן ציון
עמר, נחמיה
This information is based on family tree no. 13382 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
קלר, בתיה
עמר, שרון