חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13382 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of עמר, בן ציון

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13382
Print
Share
בן ציון
עמר
was born
Son of
שרון
עמר
and
בתיה
קלר
,
Images:
First name:
בן ציון
Surname:
עמר
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of עמר, בן ציון
עמר, שרון
קלר, בתיה
עמר, לאה
עמר, נחמיה
עמר, בן ציון
קלר, יצחק
שטרן, זמרה
עמר, אברהם בבר
שמש, רחל
עמר, הדסה
עמר, בן ציון
קלר, יצחק
שטרן, זמרה
עמר, אברהם בבר
שמש, רחל
עמר, לאה
עמר, נחמיה
עמר, הדסה
This information is based on family tree no. 13382 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
קלר, בתיה
עמר, שרון