חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13384 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of אורטל

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13384
Print
Share
אורטל
was born
Mother of
תהל
,
נוריאל
,
שובל
,
שחף
,
ליאם
,
,
Images:
First name:
אורטל
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of אורטל
Mother of
אורטל
אלגזיאל, תהל
אלגזיאל, נוריאל
אלגזיאל, שובל
אלגזיאל, שחף
אלגזיאל, ליאם
אלגזיאל, אלירן
אורטל
אלגזיאל, אלירן
This information is based on family tree no. 13384 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
אלגזיאל, ליאם
אלגזיאל, שחף
אלגזיאל, שובל
אלגזיאל, נוריאל
אלגזיאל, תהל