חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13380 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of סופר, יצחק

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13380
Print
Share
יצחק
סופר
was born
on
1907
,
Son of
מיכאל
סופר
,
died
on
1988
,
Images:
First name:
יצחק
Surname:
סופר
Gender:
זכר
Date of birth:
1907
Date of death:
1988
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1907
Date:
1907
Event Type:
קבורה
Event place:
Pardes Hanna Cemetery, Pardes Hana-Karkur, Israel
Event Type:
פטירה
Description:
1988
Date:
1988
Age:
80-81
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of סופר, יצחק
1907
died
on
1988
1907
1907
Pardes Hanna Cemetery, Pardes Hana-Karkur, Israel
1988
סופר, יצחק
גויכנברג, בתיה
סופר, מיכאל
סופר, יצחק
גויכנברג, בתיה
This information is based on family tree no. 13380 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
סופר, מיכאל