חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13380 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of גויכמן, חיה (חינקה)

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13380
Print
Share
חיה (חינקה)
גויכמן
was born
Daughter of
אברהם אבא
גויכמן
and
פרל
,
Mother of
זוסיה
,
,
Occupations:
מיילדת
Images:
First name:
חיה (חינקה)
Surname:
גויכמן
Gender:
נקבה
Occupation:
מיילדת
Events:
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of גויכמן, חיה (חינקה)
Father of
מיילדת
מיילדת
גויכמן, אברהם אבא
פרל
גויכמן, שרול
גויכמן, משה
גויכמן, יעקב (ינקל)
גויכנברג, בתיה
גויכמן, שרה
גויכמן, אהרון
גויכמן, רבקה
גויכמן, יצחק
גויכמן, חיה (חינקה)
גרישה
גויכמן, מאיר
זוסיה
גויכמן, חיה (חינקה)
גויכמן, מאיר
גרישה
גויכמן, שרול
גויכמן, משה
גויכמן, יעקב (ינקל)
גויכנברג, בתיה
גויכמן, שרה
גויכמן, אהרון
גויכמן, רבקה
גויכמן, יצחק
This information is based on family tree no. 13380 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mother of
פרל
גויכמן, אברהם אבא
זוסיה