חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13389 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of סויסה, אבי

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13389
Print
Share
אבי
סויסה
was born
Son of
רפאל
סויסה
and
סוליקה
כהן
,
Father of
רועי
סויסה
,
צוריאל
סויסה
,
תהילה
סויסה
,
דביר רפאל
סויסה
,
בניה
סויסה
,
ידידיה
סויסה
,
עטרה
סויסה
,
,
Images:
First name:
אבי
Surname:
סויסה
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of סויסה, אבי
Father of
סויסה, רפאל
כהן, סוליקה
סויסה, יפה
סויסה, יעיש
סויסה, אמיר
סויסה, דוד
סויסה, שמעון
סויסה, מיטל
סויסה, אבי
זערור, סיגל
כהן, יוסף
כהן, סעדה
סויסה, מאיר
לוי, שמחה
סויסה, רועי
סויסה, צוריאל
סויסה, תהילה
סויסה, דביר רפאל
סויסה, בניה
סויסה, ידידיה
סויסה, עטרה
סויסה, אילנה
This information is based on family tree no. 13389 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
סויסה, עטרה
סויסה, ידידיה
סויסה, בניה
סויסה, דביר רפאל
סויסה, תהילה
סויסה, צוריאל
סויסה, רועי
כהן, סוליקה
סויסה, רפאל
סויסה, אבי
כהן, יוסף
כהן, סעדה
סויסה, מאיר
לוי, שמחה
זערור, סיגל
סויסה, יפה
סויסה, יעיש
סויסה, אמיר
סויסה, דוד
סויסה, שמעון
סויסה, מיטל
סויסה, אילנה