חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13389 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of סויסה, דביר רפאל

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13389
Print
Share
דביר רפאל
סויסה
was born
Son of
סיגל
זערור
and
אבי
סויסה
,
Images:
First name:
דביר רפאל
Surname:
סויסה
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of סויסה, דביר רפאל
זערור, סיגל
סויסה, אבי
סויסה, רועי
סויסה, צוריאל
סויסה, תהילה
סויסה, בניה
סויסה, ידידיה
סויסה, דביר רפאל
סויסה, רפאל
כהן, סוליקה
סויסה, עטרה
This information is based on family tree no. 13389 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
סויסה, אבי
זערור, סיגל
סויסה, דביר רפאל
סויסה, רפאל
כהן, סוליקה
סויסה, רועי
סויסה, צוריאל
סויסה, תהילה
סויסה, בניה
סויסה, ידידיה
סויסה, עטרה