חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13389 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of סויסה, רועי

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13389
Print
Share
רועי
סויסה
was born
Son of
סיגל
זערור
and
אבי
סויסה
,
Images:
First name:
רועי
Surname:
סויסה
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of סויסה, רועי
זערור, סיגל
סויסה, אבי
סויסה, צוריאל
סויסה, תהילה
סויסה, דביר רפאל
סויסה, בניה
סויסה, ידידיה
סויסה, רועי
סויסה, רפאל
כהן, סוליקה
סויסה, עטרה
סויסה, רועי
סויסה, רפאל
כהן, סוליקה
סויסה, צוריאל
סויסה, תהילה
סויסה, דביר רפאל
סויסה, בניה
סויסה, ידידיה
סויסה, עטרה
This information is based on family tree no. 13389 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
סויסה, אבי
זערור, סיגל