חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of מולקנדוב, נתן

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13376
Print
Share
נתן
מולקנדוב
was born
Son of
בתיה
and
יציק
מולקנדוב
,
Father of
אילה
מולקנדוב
,
סימיון
מולקנדוב
,
נינה
מולקנדוב
,
ברתה
מולקנדוב
,
,
Images:
First name:
נתן
Surname:
מולקנדוב
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of מולקנדוב, נתן
Father of
בתיה
מולקנדוב, יציק
מולקנדוב, זויה
מולקנדוב, נתן
עדינה
מולקנדוב, אילה
מולקנדוב, סימיון
מולקנדוב, נינה
מולקנדוב, ברתה
מולקנדוב, נתן
עדינה
מולקנדוב, זויה
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
מולקנדוב, ברתה
מולקנדוב, נינה
מולקנדוב, סימיון
מולקנדוב, אילה
מולקנדוב, יציק
בתיה