חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of מירים

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13376
Print
Share
מירים
was born
Daughter of
זינה
and
יורה
,
Mother of
אליהו
,
אברהם
,
סויה
,
יורה
,
אודל
,
,
Images:
First name:
מירים
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of מירים
Mother of
זינה
יורה
יולה
לנה
בוריס
מירים
אריה
לאה
רפאל
אליהו
אברהם
סויה
יורה
אודל
רמי
מירים
לאה
רפאל
אריה
יולה
לנה
בוריס
רמי
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
אודל
יורה
סויה
אברהם
אליהו
יורה
זינה