חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of בתיה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13376
Print
Share
בתיה
was born
Daughter of
יולה
and
דוד
,
Images:
First name:
בתיה
Gender:
נקבה
Brothers / Sisters:
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of בתיה
יולה
דוד
בתיה
זינה
יורה
רוזה
בתיה
זינה
יורה
רוזה
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
דוד
יולה