חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of סבתה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13376
Print
Share
סבתה
was born
Daughter of
נינה
and
בוריס
,
Mother of
מעיין
,
עדן
,
תמי
,
,
Images:
First name:
סבתה
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of סבתה
Mother of
נינה
בוריס
אמיר
רמי
ליאור
אושר
סבתה
אשר
רחמין
זינה
מעיין
עדן
תמי
יונתן
סבתה
רחמין
זינה
אשר
אמיר
רמי
ליאור
אושר
יונתן
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
תמי
עדן
מעיין
בוריס
נינה