חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of עדינה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13376
Print
Share
עדינה
was born
Daughter of
לאה
and
רפאל
,
Mother of
אילה
,
סימיון
,
נינה
,
ברתה
,
,
Images:
First name:
עדינה
Gender:
נקבה
Events:
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of עדינה
Mother of
לאה
רפאל
זינה
יציק
מירים
בינימין
ישה
ישראל
עדינה
מולקנדוב, נתן
מולקנדוב, אילה
מולקנדוב, סימיון
מולקנדוב, נינה
מולקנדוב, ברתה
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
מולקנדוב, ברתה
מולקנדוב, נינה
מולקנדוב, סימיון
מולקנדוב, אילה
רפאל
לאה
עדינה
מולקנדוב, נתן
זינה
יציק
מירים
בינימין
ישה
ישראל