חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of שיראל

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13376
Print
Share
שיראל
was born
Daughter of
יורה
and
מיה
,
Images:
First name:
שיראל
Gender:
נקבה
Brothers / Sisters:
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of שיראל
יורה
מיה
אייל
שיראל
בוריס
מולקנדוב, ברתה
אליאנה
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
מיה
יורה
שיראל
בוריס
מולקנדוב, ברתה
אייל
אליאנה