חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of יורה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13376
Print
Share
יורה
was born
Father of
יולה
,
לנה
,
בוריס
,
רמי
,
מירים
,
,
Images:
First name:
יורה
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of יורה
Father of
יורה
זינה
יולה
לנה
בוריס
רמי
מירים
יורה
זינה
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
מירים
רמי
בוריס
לנה
יולה