חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of לנה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13376
Print
Share
לנה
was born
Daughter of
זינה
and
יורה
,
Mother of
מיה
,
עשהל
,
דוד
,
שילי
,
,
Images:
First name:
לנה
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of לנה
Mother of
זינה
יורה
יולה
בוריס
רמי
לנה
רומה
לאה
רפאל
מיה
עשהל
דוד
שילי
מירים
לנה
לאה
רפאל
רומה
יולה
בוריס
רמי
מירים
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
שילי
דוד
עשהל
מיה
יורה
זינה