חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of אמיר

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13376
Print
Share
אמיר
was born
Son of
נינה
and
בוריס
,
Father of
נויה
,
תמרה
,
תהל
,
,
Images:
First name:
אמיר
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of אמיר
Father of
נינה
בוריס
רמי
ליאור
סבתה
אושר
אמיר
אביבה
רחמין
זינה
נויה
תמרה
תהל
יונתן
אמיר
רחמין
זינה
אביבה
רמי
ליאור
סבתה
אושר
יונתן
This information is based on family tree no. 13376 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
תהל
תמרה
נויה
בוריס
נינה