חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13377 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of טויזר, שולה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13377
Print
Share
שולה
טויזר
was born
Daughter of
חסיבה
בן עדי
and
משה מוריס
טויזר
,
Mother of
ריקי רות
פרץ
,
ורד
פרץ
,
בת אל
פרץ
,
דנה
פרץ
,
,
Images:
First name:
שולה
Surname:
טויזר
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of טויזר, שולה
Mother of
בן עדי, חסיבה
טויזר, משה מוריס
טויזר, פרוספר
טויזר, חביב
טויזר, אסתר
טויזר, נינט
טויזר, רימונד
טויזר, יפה
טויזר, רפאל
טויזר, שולה
פרץ, חנן
בן-עדי, שמעון
סוליקה
טויזר, רפאל
פרץ, ריקי רות
פרץ, ורד
פרץ, בת אל
פרץ, דנה
טויזר, אידה
טויזר, שולה
בן-עדי, שמעון
סוליקה
טויזר, רפאל
פרץ, חנן
טויזר, פרוספר
טויזר, חביב
טויזר, אסתר
טויזר, נינט
טויזר, רימונד
טויזר, יפה
טויזר, רפאל
טויזר, אידה
This information is based on family tree no. 13377 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
פרץ, דנה
פרץ, בת אל
פרץ, ורד
פרץ, ריקי רות
טויזר, משה מוריס
בן עדי, חסיבה