חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13377 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of פרץ, ריקי רות

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13377
Print
Share
ריקי רות
פרץ
was born
Daughter of
חנן
פרץ
and
שולה
טויזר
,
Images:
First name:
ריקי רות
Surname:
פרץ
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of פרץ, ריקי רות
פרץ, חנן
טויזר, שולה
פרץ, ורד
פרץ, בת אל
פרץ, ריקי רות
בן עדי, חסיבה
טויזר, משה מוריס
פרץ, שלמה
בן לולו, סימי
פרץ, דנה
This information is based on family tree no. 13377 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
טויזר, שולה
פרץ, חנן
פרץ, ריקי רות
בן עדי, חסיבה
טויזר, משה מוריס
פרץ, שלמה
בן לולו, סימי
פרץ, ורד
פרץ, בת אל
פרץ, דנה